Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Kategorie wpisów

Dofinansowanie na wózek elektryczny – Program Aktywny Samorząd

dofinansowanie na wózek elektryczny

Wózek elektryczny, to wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory. Przeznaczony jest głównie do przemieszczania się wewnątrz pomieszczeń, ale także na zewnątrz. Posiadanie takiego wózka, poprawia wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności przy wykonywaniu codziennych czynności. Dofinansowanie na wózek elektryczny możesz uzyskać dzięki programowi „Aktywny Samorząd”, który realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie?

Przedmiotem dofinansowania jest wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Z takiego wsparcia można korzystać co 3 lata. Kadencja ta może jednak zostać skrócona, jeśli wnioskodawca wykaże, iż przedmiot uległ zniszczeniu uniemożliwiającym użytkowanie lub stan jego zdrowia zmienił się na tyle, że nie może on już korzystać ze sprzętu.

Dofinansowanie na wózek elektryczny – dla kogo?

Żeby uzyskać pomoc z programu, dana osoba musi spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa. Z dofinansowania skorzystać może osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Mogą uzyskać je osoby do 18 roku życia, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione. Wymaga się także, by wnioskodawca był zatrudniony, uczył się lub uzyskał opinię eksperta PFRON, że jest zdolny do podjęcia pracy lub rozpoczęcia nauki.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Udział własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 10% ceny zakupu. To, co możesz otrzymać w ramach dofinansowania to kwota 10 000 zł, z możliwością zwiększenia jej, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Dodatkowo, możesz otrzymać refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON. Jest to kwota maksymalnie 200 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu?

Żeby uzyskać dofinansowanie musisz złożyć wniosek między 01.03.21 a 31.08.21. Wniosek musisz złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Co musisz przygotować?

Składając wniosek, musisz przygotować kilka dodatkowych dokumentów. Lista poniżej:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• zaświadczenie od lekarza specjalisty,
• akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
• dwie niezależne oferty od sprzedawców, dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
• zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (nieobowiązkowo),
• opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności (nieobowiązkowo),
• dokument potwierdzający zatrudnienie w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny (nieobowiązkowo).

Więcej porad