Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Kategorie wpisów

Dofinansowanie PFRON na łóżko rehabilitacyjne – najważniejsze informacje

dofinansowanie pfron na łóżko rehabilitacyjne

Dofinansowanie PFRON na łóżko rehabilitacyjne jest jedyną szansą na wsparcie takiego zakupu ze środków publicznych. Nie można bowiem liczyć na pomoc Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), bo ten w żaden sposób nie refunduje takiego zakupu. Gdy opiekujemy się chorym, który przez większość czasu przebywa w łóżku, jedną z najważniejszych rzeczy jest dobranie właściwego łóżka rehabilitacyjnego. Niestety, kwestie finansowe są tu bardzo istotne, bo proces ten nie jest najtańszy.

Na czym polega dofinansowanie?

Głównym celem dofinansowania jest pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie tych osób w miejscu ich zamieszkania. Zawierają się w tym różnego rodzaju przedmioty ortopedyczne, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej oraz środki pomocnicze, czyli przedmioty, które ułatwiają funkcjonowanie niepełnosprawnej osoby w środowisku społecznym.

Dofinansowanie PFRON na łóżko rehabilitacyjne – dla kogo?

Dofinansowanie z PFRON mogą otrzymać tylko osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Należy mieć na uwadze, że nie wystarczy zaświadczenie wydawane przez ZUS. Żeby otrzymać dofinansowanie należy również posiadać zalecenia od lekarza prowadzącego, dotyczące zakupu sprzęt. Nie trzeba spełniać żadnego kryterium dochodowego. Istotne jest, by zakup łóżka w znacznym stopniu ułatwił osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności. O dofinansowanie nie mogą jednak ubiegać się osoby, które mają już jakieś zobowiązania wobec PFRON.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wynosi nawet do 95% kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Żeby uzyskać dofinansowanie z PFRON, należy zgłosić się do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i złożyć tam wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie – podstawowe informacje

Wniosek można złożyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest już gotowy formularz, przygotowany przez PCPR lub MOPS. Warto jednak mieć na uwadze, że te formularze nie zawsze są poprawne. Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest złożenie indywidualnego wniosku w formie podania administracyjnego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Oprócz samego wniosku wymagane jest jeszcze kilka dodatkowych dokumentów. Należy dostarczyć również kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Z takiego zaświadczenie nie wynika jednak bezpośrednio, czy dana osoba napotyka na bariery w komunikowaniu przez wzgląd na ułomności fizyczne, dlatego też należy dołączyć zalecenia od lekarza prowadzącego, dotyczące zakupu łóżka. Potrzebna jest również faktura PRO-FORMA, którą wystawi firma, w której będzie kupiony sprzęt.

Ile trwa procedura rozpatrywania wniosku?

W tym przypadku PCPR lub MOPS ma 30 dni na rozpoznanie wniosku. Od ich decyzji można się odwołać.

Więcej porad