Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Kategorie wpisów

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

program aktywny samorząd

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności- to częste pytanie. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje niepełnosprawność jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Orzecznictwo nie uwzględnia tylko stanu zdrowia, ale również  fizyczne, psychiczne jak i społeczne strony funkcjonowania człowieka.

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności to potwierdzenie, że jest się osobą niepełnosprawną. Dzięki niemu można starać się o różne świadczenia, ulgi I uprawnienia, takie jak: przywileje pracownicze, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, karta parkingowa, dofinansowania na rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny. Można skorzystać z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, pocztowych. Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest równoznaczne z automatycznych uzyskaniem wszystkich świadczeń, ulg I uprawnień. Często trzeba spełniać dodatkowe warunki. Staranie się o uzyskanie orzeczenia jest usługą bezpłatną.

Stopnie niepełnosprawności

Znaczny – jesteś niezdolny do pracy, lub potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia, nie możesz samodzielnie funkcjonować I jesteś całkowicie zależny od innych przez więcej niż 12 miesięcy

Umiarkowany – jesteś niezdolny do pracy, lub potrzebujesz przystosowania stanowiska pracy do swojego schorzenia, potrzebujesz częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy

Lekki – masz duże ograniczenia, możesz pracować tylko częściowo, masz problemy z codziennymi czynnościami i potrzebujesz urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Każdy kto: ma więcej niż 16 lat, ma naruszoną sprawność organizmu, przez ograniczenie jest niezdolny do pracy zarobkowej lub potrzebuje przystosowania stanowiska pracy, wymaga opieki I pomocy innych, ma problemy z codziennymi czynnościami.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Co trzeba przygotować, żeby dostać orzeczenie?

 •  Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dostępny w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności lub do pobrania z ich strony internetowej
 •  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – postępowanie jak z wnioskiem o wydanie orzeczenia + zaświadczenie zanieś do lekarza, u którego się leczysz I poproś o wypełnienie. Takie zaświadczenie jest ważne 30 dni.
 • Dokumenty potwierdzające stan zdrowia – dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z przebiegu leczenia, wyniki badań I konsultacji), inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np opinia psychologiczno-pedagogiczna)

Kto może złożyć dokumenty potrzebne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności?

 • Osoba niepełnosprawna – jeżeli ma +18 lat
 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator – jeżeli osoba jest niepełnosprawna lub ubezwłasnowolniona
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej – za zgodą osoby niepełnosprawnej, rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora

Kiedy złożyć dokumenty, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

W dowolnym momencie, jeżeli wniosek składasz po raz pierwszy lub najwcześniej 30 dni przed końcem ważności orzeczenia, jeżeli masz już orzeczenie o niepełnosprawności I jego ważność kończy się.

Gdzie składać dokumenty w celu  zdobycia orzeczenia o niepełnosprawności?

O wydanie orzeczenia – w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w twoim miejscu pobytu.

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności krok po kroku:

 • Przygotuj wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie
 • Idź do lekarza, u którego się leczysz z prośbą o wypełnienie zaświadczenia
 • Wypełnij wniosek
 • Skompletuj potrzebne dokumenty (punkt 3.)
 • Złóż wniosek I dokumentację w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawność
 • Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego.
 • Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie. Skład komisji zbada cię I ustali stopień niepełnosprawności w zależności od zakresu twoich ograniczeń
 • Czekaj na orzeczenie. Możesz uzyskać odpowiedź, o orzeczeniu lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub niezaliczeniu do żadnego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie możesz uzyskać na stałe lub określony czas, jeżeli komisja stwierdzi, że twoja zdolność do prawidłowego funkcjonowania może się poprawić.
 • Jeżeli orzeczenie stanie się prawomocne* możesz złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, dzięki której możesz korzystać z ulg I uprawnień.

*Orzeczenie prawomocne to orzeczenie od którego nikt nie wniósł odwołania, co do którego zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania, wydane na podstawie wyroku sądu, który nie został zaskarżony.

Czas oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności

 • Na posiedzenie

Uzyskasz pismo z informacją o terminie posiedzenia do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku, jeżeli okaże się, że twoja sprawa jest skomplikowana I zespół będzie potrzebował więcej czasu na rozpatrzenie wniosku. Zespół uprzedzi się, że termin będzie dłuższy I wyjaśni co jest tego przyczyną.

Jeżeli nie możesz stawić się na posiedzeniu, z powodu nagłej choroby lub wypadku, I jeśli wyjaśnisz swoją nieobecność do 14 dni od dnia, kiedy miało odbyć się posiedzenie uzyskasz nowy termin posiedzenia. Jeżeli jednak nie usprawiedliwisz nieobecności zespół nie rozpatrzy twojej sprawy.

Jeżeli przez twój stan zdrowia nie możesz być na posiedzeniu, poproś lekarza o zaświadczenie, które to potwierdzi, I przekaż je do zespołu. Jeśli dokumentacja, która potwierdza twój stan zdrowia okaże się wystarczająca zespół wyda orzeczenie bez badania (zaocznie). Gdy badanie okaże się niezbędne zespół poinformuje cię o tym, wtedy możesz złożyć wniosek do zespołu o przeprowadzenie badania w miejscu, w którym przebywasz.

 • Na orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie uzyskasz do 14 dni od posiedzenia. Zostanie ono dostarczone drogą pocztową na adres, który wpiszesz we wniosku lub możesz je dostać w zespole, jeśli wyrazisz chęć osobistego odbioru. W takiej sytuacji musisz poinformować zespół o takiej chęci, zanim wniosek zostanie wysłany pocztą, np. W dniu posiedzenia.

Odwołanie się od decyzji ws. orzeczenia o niepełnosprawności

Od decyzji można odwołać się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie zaadresuj do wojewódzkiego zespołu, ale złóż w powiatowym zespole. Masz na to 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu możesz odwołać się do sądu pracy I ubezpieczeń społecznych. Odwołanie zaadresuj do sądy, ale złóż w wojewódzkim zespole. Masz na to miesiąc od otrzymania orzeczenia wojewódzkiego zespołu.

Warto pamiętać, że mimo dużej ilości formalności związanej z uzyskaniem orzeczenia, ułatwia ono funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i pozwala korzystać z szeregu form pomocy.

Skontaktuj się z nami lub napisz do nas na facebooku.

Więcej porad