Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Lista kodów refundacji NFZ 2024

Sprawdź jakie produkty są dostępne do refundacji przez NFZ

NFZ logo

Kody produktów refundowanych przez NFZ od 1 stycznia 2024

Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informacje na temat grup towarów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które można nabyć w sklepie medycznym Senioralny. Podstawą do przygotowania tego zestawienia są obowiązujące rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jeśli chcesz zapoznać się z zasadami uzyskania refundowanego zapatrzenia medycznego zostały opisane w naszym poradniku dotyczącym refundacji NFZ – kliknij TUTAJ.

KodWyroby medyczneOsoby uprawnione Limit finansowania Udział własnyKryteria przyznawaniaOkres użytkowania
A.01.01Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopęChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
300zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata4)
A.01.02Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsjęChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
600zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata4)
A.02.01Proteza uzupełniająca stopęChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
8 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 2 lata4)
A.03.01Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 25)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
4 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 3 lata4)
A.03.02Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 35)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
7 500zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 3 lata4)
A.03.03Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 45)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
10 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopyraz na 3 lata4)
B.01.01Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
4 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną
B.01.02Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
6 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną
B.02.01Proteza ostateczna skorupowa podudziaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
5 500zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)
B.03.01Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
5 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)
B.03.02Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
7 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)
B.03.03Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 45)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
15 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudziaraz na 3 lata4)
10 000 zł dorośli
B.04.01Wymiana leja w protezie tymczasowej podudziaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
2 000zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową podudziaraz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi
B.05.01Wymiana leja w protezie ostatecznej podudziaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
2 500zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną podudziaraz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi
B.06.01Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudziaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
7 000zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata4), u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym
B.07.01Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudziaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
1 500zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną podudziaraz na rok4)
C.01.01Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
5 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną
C.01.02Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
8 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną
C.01.03Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
10 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udajednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną
8000 zł dorośli
C.02.01Proteza ostateczna skorupowa w obrębie udaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
5 500zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4)
C.03.01Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
9 000zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4)
C.03.02Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
14 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4)
C.03.03Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
30 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie udaraz na 3 lata4)
20 000 zł dorośli
C.04.01Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie udaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
15 000 zł0%niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)
C.05.01Wymiana leja w protezie tymczasowej udaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
2 000zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową udaraz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi
C.06.01Wymiana leja w protezie ostatecznej udaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
3 500zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną udaraz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi
C.07.01Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej udaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
2 500zł0%zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną udaraz na rok4)
D.01.01Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 25)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
14 000 zł0%amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)
D.01.02Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 35)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz RehabilitacjiA
30 000 zł0%amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)
D.01.03Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 45)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
35 000 zł0%amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończynyraz na 3 lata4)
D.02.01Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-45)Chirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
4 000zł0%zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowymraz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi4)
E.01.01Proteza bierna kosmetyczna w obrębie rękiChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
12 500 zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie rękiraz na 3 lata4)
F.01.01Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
4 500zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramieniaraz na 3 lata4)
F.02.01Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
7 500zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramieniaraz na 3 lata4)
F.03.01Proteza czynna w obrębie przedramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
15 000 zł dzieci do ukończenia 18. roku życia0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramieniaraz na 3 lata4)
10 000 zł dorośli
F.04.01Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
7 500zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramieniaraz na 3 lata4)
F.05.01Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
10 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramieniaraz na 3 lata4)
F.06.01Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznymChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
12 500 zł proteza czynna mechaniczna0%amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramieniaraz na 3 lata4)
20 000 zł inne protezy czynne dzieci do ukończenia 18. roku życia
15 000 zł inne protezy czynne dorośli
F.07.01Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
10 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnejraz na 3 lata4)
F.08.01Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
12 000 zł0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnejraz na 3 lata4)
F.09.01Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowegoChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
14 000 zł proteza czynna mechaniczna
15 000 zł inne protezy czynne dorośli
20 000 zł inne protezy czynne dzieci do ukończenia 18. roku życia
0%amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnejraz na 3 lata4)
F.10.01Rękawica kosmetycznaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
1 500zł0%zaopatrzenie w protezę czynną lub bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rok
F.11.01Ręka bierna kosmetycznaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
1 700zł0%zaopatrzenie w protezę bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rok
F.12.01Końcówka chwytna bierna roboczaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
3 000zł0%zaopatrzenie w protezę bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rok
F.13.01Liner przedramienia lub ramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
2 500zł0%zaopatrzenie w protezę przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej wykonaną w technologii z zastosowaniem lineraraz na rok4)
F.14.01Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
4 000zł0%zaopatrzenie w protezę przedramienia lub ramieniaraz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi
F.15.01Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnejChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
4 500zł0%zaopatrzenie w protezę całej kończyny górnejraz na 3 lata4), potwierdzone wskazaniami medycznymi
F.16.01Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
1 000zł0%zaopatrzenie w protezę czynną przedramieniaraz na rok
F.17.01Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramieniaChirurg dziecięcy
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
2 000zł0%zaopatrzenie w protezę czynną ramieniaraz na rok
G.01.01Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubówChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.01.02Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubamiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 200zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.02.01Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopyChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.03.01Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 250zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.03.02Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFOChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.03.03Orteza GRAFO bez przegubówChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 750zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.03.04Orteza GRAFO z przegubamiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.04.01Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO bez przegubówChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.04.02Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganiem wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowymChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
5 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.03raz na 3 lata4)
10% dorośli
G.04.03Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachuChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
15 000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.02raz na 3 lata4)
10% dorośli
G.05.01Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę bez przegubówChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
5 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.02 lub G.05.03, lub G.07.01raz na 3 lata4)
10% dorośli
G.05.02Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, udo, goleń i stopę z przegubamiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
10 000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.03, lub G.07.01raz na 3 lata4)
10% dorośli
G.05.03Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji, lub wspomagania lokomocjiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
15 000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.02, lub G.07.01raz na 3 lata4)
10% dorośli
G.06.01Orteza odciążająca kończynę dolnąChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kończyny dolnej lub stawu biodrowego w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnegoraz na 3 lata4)
10% dorośli
G.07.01Orteza reciprokalna (wspomagająca sprzężony ruch naprzemienny) typu RGOChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
20 000 zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia z:
1) paraparezą wiotką lub
2) przepuklinami oponowo-rdzeniowymi z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4, lub
3) rdzeniowym zanikiem mięśni, lub
4) dystrofią mięśniową
– z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.02, lub G.05.03
raz na 3 lata4)
H.01.01Orteza stabilizująca staw skokowyChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
200zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.01.02Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopiaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
300zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.01.03Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowyChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
350zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.02.01Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowejChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
250zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej wynikająca z osłabienia zgięcia grzbietowego stopyraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.02.02Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowejChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
250zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowejraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.02.03Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowejChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 100zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiatrwała dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowejraz na 3 lata4)
20% dorośli
H.03.01Orteza stawu kolanowego z zawiasamiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
250zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej związana z:
1) niestabilnością stawu kolanowego lub rzepki lub
2) łagodnymi urazami łąkotki czy wiązadeł, także po ich rekonstrukcji, lub
3) wczesnymi stadiami choroby zwyrodnieniowej, lub
4) urazami tkanek miękkich stawu kolanowego, lub
5) przeciążeniami stawu kolanowego i stanem zapalnym w jego obrębie
– wymagająca zastosowania ortezy stawu kolanowego z zawiasami
raz na 3 lata4)
10% dorośli
H.03.02Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięciaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
350zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej wymagająca kontroli zakresu ruchów w stawie kolanowymraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.03.03Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej ¾ długości kończyny dolnejChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej związana z pooperacyjnym unieruchomieniem co najmniej ¾ długości kończyny dolnej, a następnie wprowadzeniem stopniowej mobilności dzięki zastosowaniu regulacji kąta zgięcia i wyprosturaz na 3 lata4)
10% dorośli
H.03.04Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacjąChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życianiestabilność kolana po przebytych urazach lub operacjach po odzyskaniu przez pacjenta pełnego zakresu ruchu, wymagająca funkcjonalnego i rehabilitacyjnego wsparciaraz na 3 lata4)
20% dorośli
H.03.05Orteza odciążająca staw kolanowy typu OAChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej związana z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, znacznie ograniczająca poruszanie sięraz na 3 lata4)
20% dorośli
H.04.01Tutor unieruchamiający stawu kolanowegoChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
150zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje kolana wymagające unieruchomienia, w przypadku przeciwwskazań do zastosowania tutoru gipsowego lub oczekiwanych lepszych efektów terapeutycznych przy zastosowaniu tutoruraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.05.01Orteza stawu biodrowego ograniczająca odwodzenie lub przywodzenie w stawie biodrowymChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje w stawie biodrowym wymagające ograniczenia odwodzenia i przywodzenia w stawie biodrowymraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.05.02Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, odwodzenia i przywodzeniaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 450zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcje w stawie biodrowym wymagające jego unieruchomieniaraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.06.01Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowymChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
800zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny dolnej w stawie kolanowym lub w obrębie stopy, lub stawu skokowegoraz na 3 lata4)
10% dorośli
H.07.01Szyna Denis-Browna lub inna szyna derotacyjnaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
250zł0%stopa końsko-szpotawawedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia
H.07.02Obuwie lub orteza do szyny derotacyjnejChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
350zł0%stopa końsko-szpotawawedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia
H.08.01Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowegoChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
150zł0%dysplazja stawu biodrowegowedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia
I.01.01Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez przegubówChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
750zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
I.01.02Orteza na rękę i przedramię typu WHO z przegubamiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
I.02.01Orteza na przedramię i ramię z ujęciem ręki typu EWHO z przegubamiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 250zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.01.01Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i CapeneraChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
160zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja rękiraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.02.01Orteza na rękę i przedramięChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
200zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.03.01Orteza stawu łokciowegoChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
200zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.03.02Orteza stawu łokciowego z ujęciem rękiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
300zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.04.01Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia rękiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
350zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.04.02Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem rękiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.05.01Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu DessaultChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
250zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiastany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.06.01Orteza na ramię i bark typu DessaultChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
130zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiastany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.07.01Orteza odwodząca stawu barkowegoChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
400zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiastany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata4)
10% dorośli
J.07.02Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz możliwością ustawienia kąta rotacjiChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
600zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiastany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barku wymagające regulacji kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz ustawienia kąta rotacjiraz na 3 lata4)
10% dorośli
K.01.01Gorset zapewniający niepełne odciążenie i stabilizację, z wyłączeniem gorsetu typu JewettaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa lub klatki piersiowej, w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnegoraz na 6 miesięcy
10% doroślidorośli raz na 3 lata4)
K.01.02Gorset odciążająco-stabilizujący, z wyłączeniem gorsetu typu JewettaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 750zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa lub klatki piersiowej; choroby nerwowo-mieśnioweraz na 3 lata4)
10% dorośli
K.02.01Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIOChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 000zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaporażenie mózgowe, w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w L.04.01raz na 3 lata4)
10% dorośli
K.03.01Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowaniaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 800zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiaskolioza o kącie skrzywienia co najmniej 20° kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowegodzieci do ukończenia 18. roku życia nie częściej niż raz na 6 miesięcy4)
K.04.01Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
1 500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa, w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnegoraz na 3 lata4)
10% dorośli
K.05.01Orteza korekcyjna głowy wykonana na podstawie skanowania 3D wraz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jej użytkowaniaChirurg dziecięcy
Chirurg
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog CHI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
5 000zł30%jednorazowo dzieci od 4. do 12. miesiąca życia z ciężkim i bardzo ciężkim stopniem plagiocefalii lub brachycefalii, które mimo terapii Fizjoterapeutaterapeutycznej konwencjonalnej nie uzyskują zadowalających efektów terapeutycznychjednorazowo
L.01.01Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu JewettaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
300zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata4)
10% dorośli
L.01.02Gorset sztywny stabilizująco-unieruchamiający odcinek piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego – niską (diadem) lub wysoką (diadem i halo)Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
450zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiadysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata4)
10% dorośli
L.02.01Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicęChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
100zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, rozejście spojenia łonowegoraz na 3 lata4)
L.03.01Orteza lędźwiowo-krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełneChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
200zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym)raz na 3 lata4)
L.03.02Orteza ledźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełneChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
300zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)raz na 3 lata4)
L.03.03Orteza lędźwiowo-krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełneChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
400zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)raz na 3 lata4)
L.04.01Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIOChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
800 zł za kamizelkę
1600 zł za kamizelkę z termoplastycznym panelem tylnym
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
porażenie mózgowe; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w K.02.01raz na 3 lata4)
L.05.01Kołnierz półsztywnyChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
35zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnegoraz na 3 lata4)
L.05.02Kołnierz sztywnyChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
80zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymiraz na 3 lata4)
L.06.01Półgorsetowa orteza szyjna, unieruchamiająca, odciążenie pełne, z podparciem konstrukcji kołnierza na klatce piersiowej i na odcinku piersiowym kręgosłupaChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Onkolog
ONKO Hematolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
350zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
rozległe i ciężkie urazy odcinka szyjnego kręgosłupa, złamania kompresyjne, stany pooperacyjneraz na 3 lata4)
M.01.01But na stopę o różnym zniekształceniu wykonywany na zamówienieChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Diabetolog
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
700zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu; z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej:
a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek albo
raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych
M.02.01But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej wykonywany na zamówienieChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Diabetolog
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
600 zł w przypadku skrócenia do 10 cm
1000 zł w przypadku skrócenia powyżej 10 cm
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna), albo
c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;
2) skrócenie kończyny dolnej:
a) u osób dorosłych o co najmniej 3 cm albo
b) u dzieci do 18. roku życia o co najmniej 2 cm;
3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego;
4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe);
5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę
raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów
podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych
M.03.01But przy amputacji w obrębie stopy wykonywany na zamówienieChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Diabetolog
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
500zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych
M.04.01But do ortezy obejmującej stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnieChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Diabetolog
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
500 zł but wykonywany na zamówienie
400 zł but produkowany seryjnie
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
raz na 6 miesięcy, w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych
M.05.01But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę wykonywany na zamówienie lub produkowany seryjnieChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Diabetolog
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
300 zł but wykonywany na zamówienie
200 zł but produkowany seryjnie
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
zaopatrzenie w M.01.01 lub M.02.01, lub M.03.01, lub M.04.01; z zastrzeżeniem, że w przypadku osób dorosłych liczba butów podlegających refundacji nie może przekroczyć 2 sztuk w przedziale 24 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 6 miesięcy
M.06.01Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznychChirurg
DERMA WEN
Diabetolog
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Ortopeda
Pielęgniarka Położnażna
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
250 zł za parę10%pacjenci z cukrzycą:
1) z zespołem stopy niedokrwiennej lub neUrologpatycznej lub
2) z deformacjami stóp, lub
3) z występowaniem modzeli lub nagniotków w części podeszwowej stopy, lub
4) w profilaktyce rozwinięcia wtórnego zespołu stopy cukrzycowej
– z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w M.01.01
raz w roku
N.01.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
400 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.02 lub N.03.01, lub N.09.01raz na 6 miesięcy
N.01.02Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.03.01, lub N.09.01raz na 6 miesięcy
N.02.01Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.03.02 lub N.10.01raz na 6 miesięcy
N.03.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
500 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.02.01, lub N.09.01, lub N.10.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiące
N.03.02Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
500 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.02.01, lub N.09.01, lub N.10.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiące
N.04.01Półskarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
550 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub NI 1.01raz na 6 miesięcy
N.04.02Skarpeta uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami lub bez z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
300 zł za sztukę skarpeta bez palców
600 zł za sztukę skarpeta z palcami
10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2. lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03raz na 6 miesięcy
N.05.01Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.06.01 lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N12.01,lub N.13.01raz na 6 miesięcy
N.06.01Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
700 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.05.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.12.01, lub N.13.01raz na 6 miesięcy
N.07.01Rajstopy uciskowe plaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
1400 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub NI 1.01, lub N.12.01raz na 6 miesięcy
N.08.01Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
550 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.11.01, lub N.12.01, lub N.13.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiące
N.08.02Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
500 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.11.01, lub N.12.01, lub N.13.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiące
N.08.03Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
700 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.02, lub NI 1.01, lub N.12.01, lub N.13.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiące
N.09.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap produkowana seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
200 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.03.01raz na 6 miesięcy
N.10.01Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap produkowany seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
300 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.02.01 lub N.03.02raz na 6 miesięcy
N.11.01Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
200 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia wN.04.01 lub N.04.02, lub N.08.01raz na 6 miesięcy
N.12.01Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na podudzie z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
300 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.05.01 lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.13.01raz na 6 miesięcy
N.13.01Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Onkolog
Lekarz Rehabilitacji
500 zł za sztukę pończocha uciskowa płaskodziana
400 zł za sztukę nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo
10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.05.01 lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.12.01 (w przypadku pończochy uciskowej płaskodzianej)raz na 6 miesięcy
N.14.01Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 parAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Lekarz Medycyny Paliatywnej
MED. RODZ
Onkolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
45 zł za parę klasa ucisku do 22 mmHg
70 zł za parę klasa ucisku do 32 mmHg
120 zł za parę klasa ucisku od 34 mmHg
10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.02 lub N.14.03raz na 6 miesięcy
N.14.02Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 parAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Lekarz Medycyny Paliatywnej
MED. RODZ
Onkolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
75 zł za parę klasa ucisku do 22 mmHg
95 zł za parę klasa ucisku do 32 mmHg
180 zł za parę klasa ucisku od 34 mmHg
10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.01 lub N.14.03raz na 6 miesięcy
N.14.03Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Lekarz Medycyny Paliatywnej
MED. RODZ
Onkolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
90 zł za sztukę klasa ucisku do 22 mmHg
115 zł za sztukę klasa ucisku do 32 mmHg
170 zł za sztukę klasa ucisku od 34 mmHg
10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N14.011ubN.14.02raz na 6 miesięcy
N.15.01Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesieczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt.Angiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Onkolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
120 zł za sztukę
150 zł za sztukę z półrękawiczką
10%grupy wysokiego ryzyka po limfadenektomii pachowej ALND lub biopsji węzła wartowniczego SLNB wraz z późniejszą radioterapiąraz na 6 miesięcy
N.16.01Gorset (biustonosz) kompresyjnyAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Onkolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
300zł10%jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi:
1) po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub
2) w przypadku wad rozwojowych lub urazów
jednorazowo
N.16.02Pas kompresyjnyAngiolog
Chirurg Naczyniowy
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Onkolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
120zł10%jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi:
1) po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub
2) w przypadku wad rozwojowych lub urazów
jednorazowo
O.01.01Soczewka okularowa korekcyjna do bliżyOkulista25zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera do +/– 6,00 dptr i cylinder do +/– 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
30% dorośliraz na 2 lata
100zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od +/– 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do +/– 6,00 dptr i cylinder od +/– 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
10% dorośliraz na 2 lata
350zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życiawady wzroku wymagające korekcji sfera od +/– 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatycznąwedług wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
10% dorośliraz na 2 lata
O.01.02Soczewka okularowa korekcyjna do daliOkulista25zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
wady wzroku wymagające korekcji sfera do +/– 6,00 dptr i cylinder do +/– 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
wady wzroku wymagające korekcji sfera od +/– 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do +/– 6,00 dptr i cylinder od +/– 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy
O.02.01Soczewka kontaktowa twarda albo hybrydowa, albo miniskleralnaOkulista600zł10%stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakiaraz na rok
O.03.01Soczewka kontaktowa miękkaOkulista150zł10%stożek rogówki; amzometropia powyżej 4 dptr; afakiaraz na rok
O.04.01Epiproteza okaOkulista800zł0%zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiproteządzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych
dorośli raz na 5 lat
O.05.01Proteza okaOkulista700zł0%brak gałki ocznejdzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych
dorośli raz na 5 lat
O.06.01Lupa produkowana seryjnieOkulista200zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 3 lata
O.07.01MonookularOkulista400zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 5 lat
O.08.01Okulary lupoweOkulista400zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 5 lat
O.09.01Okulary lornetkowe do bliży lub do daliOkulista400zł0%umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3raz na 5 lat
O.10.01Filtr medyczny krawędziowy powyżej 400 nm do 2 sztukOkulista100 zł za sztukę10%achromatopsja; albinizm; aniridia; zwyrodnienie plamki żółtej w postaci wysiękowejraz na 3 lata
P.01.01Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchuAudiolog
Audiolog Foniatra
Lanryngolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
3000 zł za sztukę0%stopień uszkodzenia słuchu większy niż 30 dB HL dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień uszkodzenia słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe uszkodzenia słuchuraz na 3 lata
1500 zł za sztukę30%stopień ubytku słuchu przekraczający wartość 40 dB HL dla pacjentów powyżej 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień ubytku słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe ubytki słuchuraz na 5 lat
P.02.01Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałeAudiolog
Audiolog Foniatra
Lanryngolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
3000 zł za sztukę0%stopień uszkodzenia słuchu większy niż 30 dB HL dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień uszkodzenia słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe uszkodzenia słuchuraz na 3 lata
30%stopień ubytku słuchu przekraczający wartość 40 dB HL dla pacjentów powyżej 26. roku życia, z zastrzeżeniem, że stopień ubytku słuchu jest określany przez wyznaczenie średniej wartości progu słyszenia dla dwóch częstotliwości wybranych z zakresu 500, 1000, 2000 i 4000 Hz, dla których występują największe ubytki słuchuraz na 5 lat
P.03.01Wkładka usznaAudiolog
Audiolog Foniatra
Lanryngolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
60 zł za sztukę0%pacjenci do ukończenia 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznejkażdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza
50 zł za sztukępacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznejraz na 5 lat4)
P.04.01System wspomagający słyszenieAudiolog
Audiolog Foniatra
Lanryngolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
5 500zł30%wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życiaraz na 5 lat
R.01.01Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej (obejmujące wkłucie, łącznik i dren albo zintegrowany serter) do 10 sztuk albo moduły (zestawy) infuzyjne do pomp insulinowych bezdrenowych do 10 sztukSpecjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
30 zł za sztukę w przypadku zestawów działających do 3 dni
75 zł za sztukę w przypadku zestawów działających nie mniej niż 7 dni
0% kobiety w ciąży lub pacjenci do ukończenia 26. roku
30% pacjenci powyżej 26. roku życiażycia
leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej; z zastrzeżeniem, że liczba zestawów podlegających refundacji, działających nie mniej niż 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na miesiąc
R.02.01Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 10 sztukSpecjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
9 zł za sztukę30%leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowejraz na miesiąc
R.03.01Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) pozwalający na dawkowanie insuliny na podstawie odczytów do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 albo 14 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni)Specjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Endokrynolog Pediatra
Geriatra
Kardiolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
250 zł za sztukę sensor wymagający wymiany co 10 albo 14 dni30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z:
1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii,
wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo
2) glikogenozą, albo
3) hiperinsulinizmem wrodzonym – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.02 lub R.03.03, lub R.05.01, lub R.05.02; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 14 dni, nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych;
kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6, 7 lub 14 dni) w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia
raz na miesiąc
R.03.02Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) pozwalający na dawkowanie insuliny na
podstawie odczytów do 5
sztuk
Specjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Endokrynolog Pediatra
Geriatra
Kardiolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
510zł30%pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z:
1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo
2) glikogenozą, albo
3) hiperinsulinizmem wrodzonym – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.03, lub R.05.01, lub R.05.02;
kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia
raz na miesiąc
R.03.03Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) pozwalający na dawkowanie insuliny na podstawie odczytów wymagający wymiany raz na 180 dniSpecjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Endokrynolog Pediatra
Geriatra
Kardiolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
4 500zł30%pacjenci od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02, lub R.04.01, lub R.05.01, lub R.05.02;
kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia
pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02 lub R.04.01 lub R.05.01 lub R.05.02;
kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia
raz na 6 miesięcy
R.04.01Transmiter/ nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiąceSpecjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Endokrynolog Pediatra
Geriatra
Kardiolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
350zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z:
1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo
2) glikogenozą, albo
3) hiperinsulinizmem wrodzonym – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.03 lub R.04.02, lub R.05.01, lub R.05.02
pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z:
1) cukrzycą typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo
2) glikogenozą,
3) hiperinsulinizmem wrodzonym – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.03 lub R.04.02, lub R.05.01, lub R.05.02
raz na 3 miesiące
R.04.02Transmiter/ nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany rzadziej niż raz na 3 miesiąceSpecjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Endokrynolog Pediatra
Geriatra
Kardiolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
970zł30%pacjenci do ukończenia 26. roku życia z:
1) cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) albo
2) glikogenozą, albo
3) hiperinsulinizmem wrodzonym – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.04.01 lub R.05.01, lub R.05.02
raz na rok
R.05.01Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztukSpecjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Endokrynolog Pediatra
Geriatra
Kardiolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Okulista
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
255 zł za sztukę20% dzieci do ukończenia 18. roku życia lub dorośli posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzrokudzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę lub z hiperinsulinizmem wrodzonym lub glikogenozą; kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą;raz na miesiąc
30% kobiety w ciąży i połogu lub dorośli z hiperinsulinizmem wrodzonym lub glikogenoządorośli z:
1) cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii albo
2) hiperinsulinizmem wrodzonym, albo
3) glikogenozą
– z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02 lub R.03.03 lub R.04.01 lub R.04.02 lub R.05.02;
kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów; w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia;
dane osobowe i jednostkowe dane medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.), dotyczące monitorowania poziomu glikemii u pacjentów korzystających z wyrobu medycznego o kodzie R.05.01, gromadzone przez podmiot gospodarczy, który wprowadził ten wyrób do obrotu lub do używania, podmiot ten przekazuje do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania poziomu glikemii u pacjentów lub dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia
R.05.02Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztukSpecjalista chorób wewnętrznych
Diabetolog
Endokrynolog
Endokrynolog Diabetolog DZI
Endokrynolog Ginekolog ROZ
Endokrynolog PEDLA
Geriatra
Kardiolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Okulista
Pediatra
Perinatolog
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
255 zł za sztukę30%dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3, albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia) – z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w R.03.01 lub R.03.02, lub R.03.03, lub R.04.01, lub R.04.02, lub R.05.01; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
warunki kontynuacji zlecenia:
1) ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
2) TIR (time in range) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu lub HbAlc poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
3) aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników lub przedziale ostatnich 3 miesięcy w przypadku braku dostępu do pełnego okresu użytkowania ze względów technicznych;
4) refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów
w przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia;
dane osobowe i jednostkowe dane medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące monitorowania poziomu glikemii u pacjentów korzystających z wyrobu medycznego o kodzie R.05.02, gromadzone przez podmiot gospodarczy, który wprowadził ten wyrób do obrotu lub do używania, podmiot ten przekazuje do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania poziomu glikemii u pacjentów lub dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia
raz na miesiąc
S.01.01Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronnySpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurochirurg
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka lub położna
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
80zł30%przepuklina pachwinowa jednostronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.02 lub S.01.03raz na 2 lata
S.01.02Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny100zł30%przepuklina pachwinowa obustronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.01 lub S.01.03raz na 2 lata
S.01.03Slipy przepuklinowo-suspensoryjne męskie albo majtki przepuklinowe damskie100zł30%przepuklina pachwinowa obustronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.01 lub S.01.02raz na 2 lata
S.02.01Pas brzuszny100zł30%przepuklina powłok jamy brzusznej przy braku przeciwwskazań do stosowania pasa brzusznegoraz na rok
S.03.01Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna; z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowejSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurochirurg
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka lub położna
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
400 zł za sztukę poduszka jednokomorowa
500 zł za sztukę poduszka wielokomorowa lub zmiennociśnieniowa
30%paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowejraz na 2 lata
S.04.01Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą; z wyłączeniem materacy piankowych250 zł za sztukę materac o konstrukcji bąbelkowej
400 zł za sztukę materac o konstrukcji rUrologwej
30%paraplegia, tetraplegia, inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżkuraz na 3 lata
S.05.01Kula łokciowa ze stopniową regulacjąSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurochirurg
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka lub położna
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
30zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
S.05.02Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu140zł30%trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej rękiraz na 3 lata
S.05.03Kula pachowa40zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
S.06.01Trójnóg albo czwórnóg75zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
S.07.01Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenieSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurochirurg
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka lub położna
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
150 zł w przypadku chodzika albo podpórki bez kółek lub z 2 kółkami
350 zł w przypadku chodzika albo podpórki z 3 lub 4 kołami wyposażonych w hamulec
30%trwała dysfunkcja choduraz na 5 lat
S.08.01Laska biała podpórcza nieskładana z odblaskamiSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurochirurg
Ortopeda
Okulista
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka lub położna
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
100zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.02raz na 6 miesięcy
S.08.02Laska biała podpórcza składana z odblaskami140zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.01raz na 6 miesięcy
S.08.03Laska biała orientacyjna nieskładana z odblaskami z możliwością wymiany końcówek200zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.04raz na 6 miesięcy
S.08.04Laska biała orientacyjna składana minimum 3-częściowa z odblaskami z możliwością wymiany końcówek250zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.03raz na 6 miesięcy
S.08.05Laska biała sygnalizacyjna minimum 5-częściowa220zł0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcy
S.08.06Wymienna końcówka do białej laski orientacyjnej30 zł za sztukę
60 zł za sztukę końcówka obrotowa
0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcy
S.09.01Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie sięChirurg dziecięcy
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
600zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.10.01raz na 3 lata
S.10.01PionizatorChirurg dziecięcy
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
3 000zł0%schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.09.01 lub S.11.01raz na 5 lat4)
S.11.01Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportowąChirurg dziecięcy
Fizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
3 200zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia – schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.09.01 lub S.10.01raz na 5 lat4)
S.12.01Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłychSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Neurochirurg
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
650zł0%trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.13.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 5 lat4)
S.13.01Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych1 700zł0%trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 5 lat4)
S.14.01Wózek inwalidzki dziecięcyChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Neurochirurg
Neurolog DZI
Ortopeda
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
600zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.15.02 lub S.20.01, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata4)
S.15.01Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołachChirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Neurolog
Neurochirurg
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
4500 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg
2000 zł wózek inwalidzki o wadze do 16 kg
0%dorośli z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata4)
S.15.02Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołachChirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Neurolog
Neurolog DZI
Neurochirurg
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
4500 zł wózek inwalidzki o wadze do 10 kg
2000 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg
0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.20.01, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata4)
S.16.01Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłychFizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Onkolog
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
3 000zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie, z zachowaniem jednostronnej sprawności kończyny górnej umożliwiającej samodzielny napęd wózka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata4)
S.17.01Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłychFizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Onkolog
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
2 000zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego; ograniczona zdolność do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej, wymagająca stabilizacji głowy lub pleców; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata4)
S.18.01Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłychFizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Onkolog
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
4 000zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała co najmniej w pozycji półleżącej i siedzącej oraz wymagające systemu podparcia wynikającego z indywidualnych dysfunkcji; brak zdolności do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.19.01raz na 4 lata4)
S.19.01Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłychFizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurochirurg
Onkolog
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
5 000zł0%dysfunkcje narządu ruchu wykluczające chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01raz na 4 lata4)
S.20.01Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieciFizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Neurochirurg
Onkolog
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji
Reumatolog
3 000zł0%dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej; z wyłączeniem przyczepki rowerowej lub wózka dziecięcego typu parasolka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata4)
S.21.01Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieciFizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Neurochirurg
Onkolog
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji Reumatolog
3 000zł0%dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej oraz pozycjonowania; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.20.01, lub S.22.01raz na 3 lata4)
S.22.01Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieciFizjoterapeuta SPEC
Neurolog
Neurolog DZI
Neurochirurg
Onkolog
Ortopeda
Lekarz Rehabilitacji Reumatolog
5 000zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu wykluczającymi chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.20.01, lub S.21.01raz na 3 lata4)
S.23.01Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, z wyłączeniem fotelika samochodowegoChirurg dziecięcy
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Neurolog DZI
Neurochirurg
Ortopeda
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
2 000zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia – trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia podczas siedzenia oraz stabilizacji głowy)raz na 2 lata
S.24.01Pełzak do raczkowaniaChirurg dziecięcy
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Neurolog DZI
Neurochirurg
Ortopeda
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
120zł0%niedowłady mięśniowe u dzieciraz na 2 lata
T.01.01Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)Audiolog
Audiolog Foniatra
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Foniatra
Lanryngolog
Onkolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
1 600zł0%stan po usunięciu krtani z powodu nowotworu; stan po ciężkich urazach krtaniraz na 5 lat
T.02.01Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem do 3 sztuk albo rurka tracheostomijna silikonowa 1 sztukaAudiolog
Audiolog Foniatra
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Foniatra
Lanryngolog
Onkolog
OTOLanryngolog
150 zł za sztukę rurka tracheostomijna wraz235 zł za sztukę rurka tracheostomijna silikonowa z zapasowym wkładem0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
tracheostomiaraz na 6 miesięcy
T.03.01Wymiennik ciepła i wilgoci HME do 35 sztukAudiolog
Audiolog Foniatra
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Foniatra
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lanryngolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Onkolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
PIEL
POL KONT
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
16 zł za sztukę wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej z otworem wlotowym o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową
5,8 zł za sztukę wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej wraz z zapasowym wkładem
10%laryngektomia całkowitaraz na miesiąc
T.04.01Plaster do mocowania filtrów HME do 20 sztukAudiolog
Audiolog Foniatra
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Foniatra
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lanryngolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Onkolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
PIEL
POL KONT
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
22 zł za sztukę10%laryngektomia całkowitaraz na miesiąc
U.01.01Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztukAnestezjologlog
Pulmunolog
Pulmunolog DZI
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Ftyzjatra
Ftyzjatra DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lanryngolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Neurolog DZI
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
0,80 zł za sztukę0%schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowychraz na miesiąc
U.02.01Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennegoPulmunolog
Pulmunolog DZI
Specjalista chorób wewnętrznych
Fizjoterapeuta SPEC
Ftyzjatra
Ftyzjatra DZI
Geriatra
Kardiolog
Lanryngolog
Neurolog
Lekarz Rehabilitacji
2 100zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
obturacyjny bezdech sennyraz na 5 lat
U.02.02Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennegoPulmunolog
Pulmunolog DZI
Specjalista chorób wewnętrznych
Fizjoterapeuta SPEC
Ftyzjatra
Ftyzjatra DZI
Geriatra
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Kardiolog
Lanryngolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
200zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
obturacyjny bezdech sennyraz na 6 miesięcy
U.03.01Nebulizator (generator aerozolu)Pulmunolog
Pulmunolog DZI
Specjalista chorób wewnętrznych
Fizjoterapeuta SPEC
Ftyzjatra
Ftyzjatra DZI
Geriatra
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lanryngolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
100zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.02raz na miesiąc
U.03.02Inhalator pneumatyczny400zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.01raz na rok
U.04.01Głowica do inhalatora membranowegoPulmunolog
Pulmunolog DZI
Specjalista chorób wewnętrznych
Fizjoterapeuta SPEC
Ftyzjatra
Ftyzjatra DZI
Geriatra
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lanryngolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Neurolog
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
150zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.04.02raz na 6 miesięcy
U.04.02Inhalator membranowy800zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.04.01raz na rok
U.05.01Urządzenia do drenażu układu oddechowego wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe: zestaw oddechowy do drenażu autogenicznego albo trenażer oddechowy z manometrem lub bez manometru250 zł za sztukę zestaw oddechowy0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsekraz na 6 miesięcy
470 zł za sztukę trenażer oddechowy z manometrem
250 zł za sztukę trenażer oddechowy bez manometru
W.01.01Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (Urologstomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)Specjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
CHI KLA PIER
Chirurg
Chirurg onkologiczny
CHI SZCZ TWA
Fizjoterapeuta SPEC
GASTROENTERO
Geriatra
Ginekolog ONKO
Lekarz Medycyny Rodzinnej
ONKO Hematolog DZI
Onkolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
450zł0%stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na jelicie cienkim (ileostomia); inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji Fizjoterapeutalogicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki) stomia na układzie moczowym (Urologstomia); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)raz na miesiąc
530zł0%
W.01.02Worki stomijne w systemie jedno- lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (Urologstomia)Specjalista chorób wewnętrznych
CHI KLA PIER
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
CHI SZCZ TWA
Fizjoterapeuta SPEC
GASTROENTERO
Geriatra
Ginekolog ONKO
Lekarz Medycyny Rodzinnej
ONKO Hematolog DZI
Onkolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
900zł0%nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji Fizjoterapeutalogicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz – po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)jednorazowo
1 060zł0%nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (Urologstomia); zlecenie może być wystawione tylko raz – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
W.02.01Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)CH KLA PIER
Specjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
CHI SZCZ TWA
Fizjoterapeuta SPEC
GASTROENTERO
Geriatra
Ginekolog ONKO
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Medycyny Rodzinnej
ONKO Hematolog DZI
Onkolog
OTOLanryngolog
OTOLanryngolog DZI
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
120zł10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
stomia na jelicie cienkim (ileostomia); stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na układzie moczowym (Urologstomia); inne przetoki i stomie wymagające ewakuacji Fizjoterapeutalogicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)raz na miesiąc
W.02.02Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)240zł10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (Urologstomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji Fizjoterapeutalogicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)jednorazowo
Y.01.01Cewniki zewnętrzne do 30 sztukSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Nefrolog
Nefrolog DZI
Neurolog
Neurolog DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
4 zł za sztukę30%choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącieraz na miesiąc
Y.02.01Cewniki Urologlogiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane do 4 sztuk lub cewnik Urologlogiczny wewnętrzny silikonowySpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Nefrolog
Nefrolog DZI
Neurolog
Neurolog DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka lub położna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
4 zł za sztukę cewnika lateksowego silikonowego
20 zł za sztukę cewnika silikonowego
30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w Y.02.02raz na miesiąc
Y.02.02Cewnik Urologlogiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką anty bakteryjną z jonami srebraSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Nefrolog
Nefrolog DZI
Neurolog
Neurolog DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
51 zł za sztukę cewnika silikonowego z powłoką antybakteryjną z jonami srebra30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego powyżej 14 dni; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w Y.02.01raz na 3 miesiące
Y.03.01Cewniki jednorazowe Urologlogiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe Urologlogiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznieSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Ginekolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Nefrolog
Nefrolog DZI
Neurolog
Neurolog DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
5,35 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych Urologlogicznych hydrofilowych gotowych do użycia
2,60 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych Urologicznych hydrofilowych aktywowanych wodą
0,80 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych Urologicznych niepowlekanych
0%
10%
pacjenci do ukończenia 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neuroggenną pęcherza
pacjenci powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością albo nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neUrologgenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych
raz na miesiąc
Y.04.01Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe Urologstomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztukSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Nefrolog
Nefrolog DZI
Neurolog
Neurolog DZI
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
6,50 zł za sztukę worek do zbiórki moczu
16 zł za sztukę worek Urologstomijny
0%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomiaraz na miesiąc
Y.05.01Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę paska mocująco-ochronnego do worków do zbiórki moczu0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nadpęcherzowe odprowadzenie moczu, nefrostomiaraz na 6 miesięcy
Y.06.01Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki Urologlogiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948Specjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta SPEC
Geriatra
Ginekolog ONKO
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Nefrolog
Nefrolog DZI
Neurolog
Neurolog DZI
ONKO Hematolog DZI
Onkolog
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Pediatra
Pielęgniarka Położnażna
Pielęgniarka Położnażna KONT
Położna Ginekolog
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
Urolog
1 zł za sztukę minimalna chłonność 350 g
1,7 zł za sztukę minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek
2,3 zł za sztukę minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek
10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
neuroggenne i nieneuroggenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:
1) głębokie upośledzenie umysłowe;
2) zespoły otępienne o różnej etiologii;
3) wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
4) wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
5) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
6) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca;
7) choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych
raz na miesiąc
Z.01.01Proteza piersiChirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Ginekolog
Ginekolog ONKO
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Onkolog
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Radioterapii Onkologicznej
Lekarz Rehabilitacji
350 zł proteza jednowarstwowa
450 zł proteza wielowarstwowa
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
operacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe, urazyraz na 2 lata4)
Z.01.02Biustonosze pooperacyjne lub do protez piersiChirurg
Chirurg onkologiczny
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Ginekolog
Ginekolog ONKO
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Onkolog
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Radioterapii Onkologicznej
Lekarz Rehabilitacji
120zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
operacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe, urazyraz na rok
Z.02.01PerukaPulmunolog
Specjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
DERMA WEN
Endokrynolog
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Ginekolog ONKO
Hematolog
Lekarz Medycyny Rodzinnej
ONKO Hematolog DZI
Onkolog
PEDLA
Pielęgniarka PołożnażnaO
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Pulmunolog
Lekarz Radioterapii Onkologicznej
350zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
w przebiegu leczenia chorób nowotworowych lub przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń, lub choroby powodujące trwałą utratę włosów; z wyłączeniem łysienia androgenowegoraz na rok
Z.03.01Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowaSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Ortopeda
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
45 zł za sztukę pończocha materiałowa
250 zł za pończochę kopolimerową lub silikonową
0złamputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy lub podudzia, lub udaraz na rok
Z.03.02Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk albo pończocha kikutowa kopolimerowa albo silikonowaSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Ortopeda
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
35 zł za sztukę pończocha materiałowa
200 zł za pończochę kopolimerową lub silikonową
0złamputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnejraz na rok
Z.03.03Majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 6 sztukSpecjalista chorób wewnętrznych
Chirurg dziecięcy
Chirurg
Chirurg onkologiczny
Felczer
Fizjoterapeuta
Fizjoterapeuta SPEC
Lekarz Medycyny Paliatywnej
Lekarz Medycyny Rodzinnej
Ortopeda
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Lekarz Rehabilitacji
60 zł za sztukę0złamputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnejraz na rok
Z.04.01Aparat do pomiaru PT/TNR z możliwością bezprzewodowego przesyłania danych do komputera za pomocą funkcji bluetooth lub portu USB, z wbudowanym systemem kontroli jakości, z zakresem pomiarowym INR minimum 0,8 w dolnych zakresach i 7,0 w górnych zakresach pomiarowych oraz oprogramowanie w języku polskimAngiolog
Hematolog
Kardiolog
Kardiochirurg
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
1500 zł za sztukę0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
pacjenci leczeni antagonistami witaminy K wymagający regularnej kontroli wskaźnika PT/INR:
1) do ukończenia 18. roku życia lub
2) ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, lub
3) z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną, lub
4) posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
– z uwzględnieniem zdolności pacjenta lub jego opiekuna do prowadzenia samokontroli wskaźnika PT/INR w warunkach domowych, jak również edukacji w zakresie ewentualnej zmiany dawkowania leków w oparciu o wyniki z pomiaru
raz na 3 lata
Z.04.02Paski do aparatu do pomiaru PT/INR do 24 sztuk (dorośli) albo do 120 sztuk (dzieci do ukończenia 18. roku życia)Angiolog
Hematolog
Kardiolog
Kardiochirurg
Pediatra
Lekarz podstawowje opieki zdrowotnej
Pielęgniarka Położnażna KONT
15 zł za sztukę0% dzieci do ukończenia 18. roku życiapacjenci leczeni antagonistami witaminy K wymagający regularnej kontroli wskaźnika PT/INR:
1) do ukończenia 18. roku życia lub
raz na 4 miesiące
10% dorośli2) ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, lub
3) z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną, lub
4) posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
– z uwzględnieniem zdolności pacjenta lub jego opiekuna do prowadzenia samokontroli wskaźnika PT/INR w warunkach domowych
co przysługuje z nfz po wylewie

Co przysługuje z NFZ po wylewie?

Wylew to poważny stan, który zagraża życiu, więc wymaga niezwłocznego zastosowania odpowiedniego leczenia. Później wymaga jest także odpowiednia rehabilitacja, do której potrzebny jest odpowiedni sprzęt.

Czytaj więcej »