Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Wózek inwalidzki na NFZ

Jak uzyskać refundację NFZ na zakup wózka inwalidzkiego

Wózek inwalidzki refundacja NFZ

Aby uzyskać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z funduszy NFZ należy udać się do swojego lekarza rodzinnego po zlecenie. W zależności od rodzaju wózka może zaistnieć konieczność wizyty u lekarza specjalisty. Lista specjalizacji uprawnionych do wypisania danego wózka jest widoczna poniżej. Standardowy wózek ręczny natomiast może wypisać Twój lekarz rodzinny. W przypadku wózków ze stopów lekkich oraz wózków specjalnych będzie konieczna wizyta u specjalisty. Ze względu na 100% refundację kosztów zakupu wózka niektóre modele można uzyskać zupełnie za darmo. Wystarczy żeby cena katalogowa wózka nie przekroczyła ceny refundacji. Z numerem zlecenie należy udać się do sklepu medycznego Senioralny w celu jego odbioru. Zachęcamy do składania zamówień telefonicznych lub rezerwacji wózka z wyprzedzeniem aby maksymalnie ułatwić zakup.

Refundacje NFZ na zakup wózka inwalidzkiego


Kody NFZ

S.12.01

Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 650zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 5 lat. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego

 zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.13.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub 1S.17.01,

lub 130B, lub

 S.18.01 lub S.19.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.13.01

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół,

 składany, dla dorosłych

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 1700zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 5 lat. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego

 zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.12.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01,

lub S.18.01, lub S.19.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.15.01

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 

16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu,

 regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach

 

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 4500zł- wózek inwalidzki o wadze do 12kg

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 2000zł- wózek inwalidzki o wadze do 16kg

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 4 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Dorośli z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem

sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z

wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.12.01 lub

 S.16.01, lub

 S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.15.02

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg,

koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości,

możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 4500zł- wózek inwalidzki o wadze do 10kg

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 2000zł- wózek inwalidzki o wadze do 12kg

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 3 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami

ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach 

górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem

 jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.14.01 lub S.20.01, lub

 S.21.01, lub S.22.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.16.01

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 3000zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 4 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie, z zachowaniem

jednostronnej sprawności kończyny górnej umożliwiającej samodzielny napęd wózka;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.12.01 lub

 127A, lub

 S.13.01, lub S.15.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.17.01

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 2000zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 4 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

 

Dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające chodzenie oraz samodzielny napęd wózka

inwalidzkiego; ograniczona zdolność do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej,

wymagająca stabilizacji głowy lub pleców; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w

wyroby wymienione w lp. S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.18.01, lub S.19.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.18.01

Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 4000zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 4 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji

 ciała co najmniej w pozycji półleżącej i siedzącej oraz wymagające systemu podparcia

wynikającego z indywidualnych dysfunkcji; brak zdolności do samodzielnego zachowania

pozycji siedzącej; z wyłączeniem jednoczesnego

zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub 130A, lub

 S.17.01, lub S.19.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.19.01

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 5000zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 4 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Dysfunkcje narządu ruchu wykluczające chodzenie lub samodzielne poruszanie się na

wózkach z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowani

a wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem

 jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.12.01 lub S.13.01, lub

 S.15.01, lub S.16.01, lub 130A, lub

 lub S.17.01, lub S.18.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.20.01

Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 3000zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 3 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych

uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i

 wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej; z

 wyłączeniem przyczepki rowerowej i wózka dziecięcego typu parasolka; z wyłączeniem

 jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. S.14.01 lub S.15.02, lub

 S.21.01, lub S.22.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.21.01

Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 3000zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 3 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi

samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała w pozycji leżącej, półleżącej i

siedzącej oraz pozycjonowania; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby

wymienione w lp. S.14.01 lub S.15.02, lub S.20.01, lub S.22.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

S.22.01

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

Kwota finansowania oraz stopień refundacji:

Refundacja NFZ wynosi 100% do kwoty 5000zł.

Uprawnienia dodatkowe

Znaczny stopień niepełnosprawności

Co ile można uzyskać nowy wniosek

Raz na 3 lata. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności według potrzeby

Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

Dzieci od rozpoczęcia 3. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu wykluczającymi

 chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy

 zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z

 wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby

 wymienione w lp. S.14.01 lub S.15.02, lub

S.20.01 lub S.21.01

Osoby uprawnione do wypisania wniosku na wózek inwalidzki

Lekarze wszystkich specjalizacji

Wózek ręczny na NFZ