Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Kategorie wpisów

Program Aktywny Samorząd

program aktywny samorząd

Program Aktywny Samorząd z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) skierowany jest do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchu. Celem programu jest zlikwidowanie barier w poruszaniu się. W jego ramach można ubiegać się o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera elektrycznego lub wózka czy też o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowe rozwiązania techniczne. Wnioski o dofinansowanie można składać w miejscowych Ośrodkach MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) lub PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Poniżej warunki, jakie trzeba spełnić, by dostać dopłatę w ramach programu:

Termin

Termin składania wniosków rozpoczyna się 1.03.2021 r. i trwa do 31.08.2021 r.

Program Aktywny Samorząd – dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu mogą otrzymać osoby do 16 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej. Dopłatę mogą również uzyskać osoby, mające problemy w samodzielnym przemieszczaniu się z powodu dysfunkcji ruchu, które posiadają zgodę lekarza na użytkowanie skutera elektrycznego i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Wysokość dofinansowania

Program Aktywny Samorząd pozwala na dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wynosi 10 000 zł. Można zwiększyć tę kwotę, jednak maksymalnie może to być 25 000 zł. Dopłata do skutera elektrycznego to 7500 zł.

Wkład własny – czy to konieczne?

Wkład własny jest konieczny, by uzyskać dofinansowanie z PFRON. Wymagane jest 25% wkładu własnego w przypadku kupowania skutera elektrycznego lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Kto nie może uczestniczyć w programie?

Są dwie grupy, które nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu. Pierwsza z nich to osoby, które posiadają niezapłacone zobowiązania wobec PFRON, czyli takie, które są jego dłużnikami. Druga grupa to osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych uzyskały dopłatę z PFRON na sprzęt medyczny.

Niezbędne dokumenty

Poza wnioskiem, wymagane są jeszcze dokumenty takie, jak:
• Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
• Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, które opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
• Akt urodzenia dziecka- jeśli wniosek dotyczy dziecka.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON lub Realizatora.
• Oświadczenie o wysokości dochodów.
• Faktura proforma.

Wniosek – gdzie dostać?

Żeby wypełnić wniosek, trzeba najpierw zdobyć jego druk, którego wzór znaleźć można na stronie internetowej lokalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy wejść w zakładkę „Aktywny Samorząd”.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć na dwa sposoby. Najszybciej można zrobić to w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Jeśli jednak ktoś nie ma takiej możliwości, wniosek można złożyć w formie tradycyjnej, tj. papierowej w Ośrodku znajdującym się na terenie miejsca zamieszkania lub gminy.

Więcej porad