Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Kategorie wpisów

Refundacja NFZ na pieluchomajtki

Refundacja NFZ na pieluchomajtki

Pieluchomajtki, inaczej pieluchy lub pampersy dla dorosłych są idealnym rozwiązaniem na problemy z nietrzymaniem moczu, znajdą zastosowanie także w sytuacji unieruchomienia po zabiegach operacyjnych, czy w przypadku podeszłego wieku.

Refundacja NFZ na pieluchomajtki

 • Kod NFZ Y.06.01Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948

   

  NFZ dopłaca 80% do następujących limitów:

  1 zł za sztukę – minimalna chłonność 350 g

  1,7 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek

  2,3 zł za sztukę – minimalna chłonność

  1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek

  Pozostałą kwotę powyżej limitu pokrywa pacjent.

   

  Przykład:

  Pacjent kupuje produkt którego minimalna chłonność to 350g, cena tego produktu to 2,15zł- limit ceny to 1zł, tak więc NFZ dopłaca 80% do kwoty 1 zł czyli 0,80zł, pacjent dopłaca 1,35zł

  NFZ dopłaca 80% do każdej sztuki, zatem przy  zakupie 30szt tego produktu w cenie 2,15zł- refundacja z NFZ wynosi 24zł, dopłata pacjenta 40,50zł.

   

  Stopień refundacji

  Refundacja NFZ na pieluchomajtki obejmuje 80% dla Y.06.01 (P.100/P.101)

  Limit sztuk

  Pacjentowi przysługuje 90szt na miesiąc.

  Przy znacznym stopniu niepełnosprawności, limit sztuk może zostać zwiększony.

   

  Uprawnienia dodatkowe

  Znaczny stopień niepełnosprawności

  Co ile można uzyskać wniosek?

  Wniosek można uzyskać raz na miesiąc.

  Osoby uprawnione do wypisania wniosku na środki chłonne

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

  Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

  Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

  Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

  Kryteria przyznawania (jakie choroby i dysfunkcje)

  Choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych;

  Neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

  – głębokie upośledzenie umysłowe,

  – zespoły otępienne o różnej etiologii,

  – wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,

  – wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

  – jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

  – jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca;

   

Więcej porad