Duży wybór

Produkty sprawdzonych marek

Darmowa dostawa

Od 200 zł

Bezproblemowe zwroty

14 dni nabezłatny zwrot

Kategorie wpisów

Co przysługuje z NFZ po wylewie?

co przysługuje z nfz po wylewie

Wylew to poważny stan, który zagraża życiu, więc wymaga niezwłocznego zastosowania odpowiedniego leczenia. Później wymaga jest także odpowiednia rehabilitacja, do której potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje pomoc w tym zakresie i pokrywa niektóre koszty.

Rehabilitacja po wylewie

Rehabilitacja pozwala na zwiększenie szans na sprawne funkcjonowanie oraz ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań. O tym, jaka rehabilitacja będzie konieczna w przypadku danego pacjenta decyduje charakter doznanej niepełnosprawności. Powodzenie stosowania rehabilitacji zależne jest od rehabilitanta oraz odpowiedniego dobranego sprzętu.

Sprzęt rehabilitacyjny – refundacja z NFZ

Na wybrany sprzęt rehabilitacyjny można otrzymać refundację z NFZ, dzięki czemu nie trzeba samemu pokrywać wszystkich kosztów jego zakupu. Refundacja polega na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca do zakupu sprzętu na podstawie zlecenia zaopatrzenia. W zależności od rodzaju zaopatrzenia, wniosek może wypisać lekarz rodzinny lub lekarz konkretnej specjalizacji. Każdy, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS, może z takiej refundacji skorzystać. Zasady i lista przedmiotów refundowanych w ramach NFZ są określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565).

Refundację z NFZ możesz otrzymać na zakup wózka inwalidzkiego, balkonika, a także produktów przeciwodleżynowych. Dzięki temu kwoty, które zazwyczaj są wysokie zostaną choć trochę pokryte z NFZ.

W przypadku łóżka rehabilitacyjnego, podobnie jak przy pozostałych produktach można je po prostu zakupić. Wtedy warto skorzystać z refundacji z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wystarczy złożyć wniosek w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkanie MOPS czy PCPR. Można także skorzystać z wypożyczalni sprzętu.

Orzeczenie o niepełnosprawności – jakie korzyści?

Orzeczenie o niepełnosprawności nadaje urzędowy status osoby niepełnosprawnej. Wystawiane jest przez wojewódzkie i powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest ono podstawą do przyznania osobie niepełnosprawnej wszelkich świadczeń finansowych oraz korzystania z ulg i przywilejów.

W ramach posiadania takiego orzeczenia, osobom niepełnosprawnym przysługują liczne uprawnienia, które mają ułatwić im codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Oto niektóre z nich:

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – osoby niepełnosprawne mogą załatwiać swoje sprawy poza kolejnością w instytucjach i urzędach, a nawet sklepach; pomocy udziela się im także w czasie wyborów lub w razie konieczności wystąpienia w sądzie,
  • pomoc w procesie sądowym – w przypadku konieczności wystąpienia w sądzie, zezwala się na występowanie przed sądem podmiotów uprawnionych w imieniu tych osób,
  • ulgi na przejazdy,
  • niestosowanie się do wybranych znaków drogowych,
  • możliwość wyznaczenia ogólnodostępnego zastrzeżonego miejsca parkingowego,
  • ulgi pocztowe i telekomunikacyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zdobyć oświadczenie o niepełnosprawności, zajrzyj tutaj.

Więcej porad